Kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa zgodnie z ustawą o rachunkowości
Pełna księgowość
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, wraz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego
Podatkowaa księga przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, ewidencja wyposażenia, rejestry VAT, rozrachunki
 • sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT)
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • pomagamy w dokonywaniu przekształceń związanych ze zmianą ewidencji prowadzonej w formie uproszczonej na pełną księgowość
Ryczałt ewidencjonalny
 • miesięczne naliczanie podatku (PPE)
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
Przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych
Obsługa kadrowo-płacowa
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji, a także wypełnianie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT-4 podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnianych przez zleceniodawcę, wraz z odpowiednim przelewem
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) oraz osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
Sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów
Osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej sporządzamy roczne deklaracje podatkowe pit.
Rozliczanie podatkowe osób osiagajacych dochody z zagranicy (znajomość języka angielskiego).