Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdego przedsiębiorcy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie, zależnie od:

  • formy prowadzonej księgowości: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, inne
  • formy opodatkowania: zasady ogólne PIT, ryczałt od przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych CIT, najem
  • formy prawnej: osoba fizyczna, spółka cywilna, partnerska, jawna, komandytowa, spółka z o.o., fundacja, stowarzyszenie,
  • ilości dokumentów do księgowania w danym miesiącu
  • ilości zatrudnionych pracowników